Είσοδος στο Τμήμα

 

 

Πανεπιστημιούπολη - Πύργος Παιδαγωγικού
Τ.Κ. 541 24, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310 995058-59, Fax: 2310 995032
email: info@nured.auth.gr
University Campus - Faculty of Education
T.K. 541 24, THESSALONIKI, GREECE
Τel: +30 2310 995058-59, Fax: +30 2310 995032
email: info@nured.auth.gr